اجرت صافکاری و نقاشی ماشین در سال 99

امروزه تصادفات جزو لاینفک زندگی ما شده به قول معروف بزنی یا نزنی میزنن بهت و بعد از این برخوردهاست که تازه دردسر شروع میشه صافکاری بدون رنگ، صافکاری مَکِشی، شاسی کشی و پولیش کاری اینا کلمات و اصطلاحات رایج بین صافکاران و نقاشان هستند.
این کلمات را می توان بر سر در صافکاری ها دید.و هر کدوم میتونه بار مثبت یا منفی خودش رو داشته باشه و هزینه های نا متعارف و متعارف رو به شما تحمیل کنه
تازه خودروهای گران قمیت یا کمیاب را هر کسی صافکاری نمی کند. به خاطر استفاده از ماده اولیه خاص مانند بدنه آلمینیوم یا فایبرگلاس و فناری هایی مانند سنسورهای مختلف دیجیتال در خودروهای روز دنیا، هزینه صافکاری و نقاشی برخی از خودروها بسیار گران تر از خودروهای پرتیراژ و ارزان تر است.
تو این مقال به جدول انواع قسمت های ماشین که صافکاری میشه میپردازیم و هزینه های این تیپ صافکاری ها رو تو تیر ماه 99 جهت چند اتومبیل پر تیراژ بطور حدودی بر آورد کردیم.

سایت خودرولند جهت سهولت در کار ها یه بخش داره که توش میتونید هزینه صافکاری نقاشی خودروتون رو بعلاوه قطعات مورد نیاز برآورد کنه بنام کارشناسی تصادف و شما قبل از مراجعه به هر تعمیرگاهی یا هر سایتی از حدود قیمت متعارف صافکاری نقاشی خودروتون با خبر باشید.

تازه با همون مبلغی که برآورد کرده تو تعمیرگاه های خودش صافکاری نقاشی خودرو شما رو انجام میده. در ضمن در قسمتی از سایت بنام بدنه خودرو قیمت روز قطعات تو سایت موجوده هم میتونید استعلام بگیرید هم لیست بدید هم مستقیم خرید کنید.

ردیف شرح فعالیت پراید ، تیبا 206 ، رانا ، 207 405 ، پرشیا ،سمند
1 اجرت نصب / تعویض سپر خودرو 150,000 200,000 250,000
2 اجرت تعویض کاپوت / درب موتور خودرو 300,000 350,000 400,000
3 اجرت صافکاری کاپوت / درب موتور خودرو توافقی توافقی توافقی
4 اجرت نقاشی درب موتورخودرو زیر و رو ( دو طرف ) 600,000 900,000 900,000
5 اجرت نقاشی درب موتور صافکاری شده خودرویک طرف 500,000 700,000 700,000
6 اجرت لکه گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 200,000 300,000 300,000
7 اجرت خط و خش گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 200,000 300,000 300,000
8 اجرت صافکاری درب های خودرو (هر لنگه) توافقی توافقی توافقی
9 اجرت نصب / تعویض درب های خودرو (هر لنگه) 200,000 300,000 400,000
10 اجرت لکه گیری دربهای خودرو ( هر لنگه کامل ) 150,000 200,000 250,000
11 اجرت خط و خش گیری دربهای خودرو (هر لنگه کامل) 100,000 120,000 150,000
12 اجرت نقاشی درب های خودرو از زه به پائین 140,000 140,000 180,000
13 اجرت صافکاری درب های خودرو از زه به پائین 100,000 150,000 150,000
14 اجرت لکه گیری دربهای خودرو از زه به پایین 100,000 100,000 100,000
15 اجرت خط و خش گیری درب های خودرو از زه به پائین 100,000 100,000 100,000
16 اجرت نقاشی درب های خودرو از زه به بالا 100,000 150,000 150,000
17 اجرت لکه گیری دربهای خودرو از زه به بالا 100,000 150,000 150,000
18 اجرت خط و خش گیری درب های خودرو از زه به بالا 100,000 150,000 150,000
19 اجرت نقاشی درب های خودرو (هر لنگه) 600,000 900,000 1,000,000
20 اجرت نقاشی درب های خودروداخل درب 300,000 450,000 500,000
21 اجرت نصب تعویض گلگیر جلو خودرو 150,000 150,000 175,000
22 اجرت صافکاری گلگیر جلو خودرو توافقی توافقی توافقی
23 اجرت نقاشی گلگیرهای جلو خودرو (هر طرف کامل) 450,000 600,000 700,000
24 اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو خودرو (هرطرف کامل) 150,000 150,000 175,000
25 اجرت خط و خش گیری گلگیر های خودروجلو (هرطرف کامل) 100,000 150,000 150,000
26 اجرت نقاشی گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 400,000 650,000 650,000
27 اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 150,000 250,000 250,000
28 اجرت خط و خش گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 150,000 250,000 250,000
29 اجرت تعویض گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) 350,000 500,000 500,000
30 اجرت صافکاری گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) توافقی توافقی توافقی
31 اجرت نقاشی درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  ( پشت و رو) 600,000 900,000 900,000
32 اجرت نقاشی درب اتاق بار  و صندوق عقب صافکاری شده خودرو فقط یک طرف 500,000 700,000 700,000
33 اجرت لکه گیری درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  یک طرف 200,000 300,000 300,000
34 اجرت خط و خش گیری درب اتاق بارخودرو  و صندوق عقب فقط یک طرف 200,000 300,000 300,000
35 اجرت تعویض درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 200,000 300,000 300,000
36 اجرت صافکاری درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو توافقی توافقی توافقی
37 اجرت نقاشی زیر درب موتور خودرو 350,000 500,000 500,000
38 اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب خودرو 350,000 500,000 500,000
39 اجرت نقاشی پشت درب اتاق بار خودرو 350,000 500,000 500,000
40 اجرت صافکاری زیر یا پشت درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو توافقی توافقی توافقی
41 اجرت نقاشی رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) 350,000 500,000 500,000
42 اجرت تعویض رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) 350,000 500,000 500,000
43 اجرت جک کاری و تنظیم رکاب خودرو هر طرف 270,000 324,000 337,500
44 اجرت صافکاری رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) توافقی توافقی توافقی
45 اجرت شاسی کشی خودرو توافقی توافقی توافقی
46 اجرت نقاشی داخل موتور خودرو توافقی توافقی توافقی
47 اجرت صافکاری داخل موتور کامل خودرو 700,000 1,200,000 1,300,000
48 اجرت نقاشی داخل صندوق عقب کامل خودرو با مومکاری 500,000 800,000 800,000
49 اجرت نقاشی جلو پنجره خودرو 75,000 50,000 100,000
50 اجرت نقاشی قاب آئینه خودرو 30,000 40,000 40,000
51 اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب خودرو کامل 150,000 250,000 300,000
52 اجرت نقاشی سقف صافکاری شده خودروتا لبه های ستون و گلگیر 500,000 800,000 800,000
53 اجرت تعویض سقف خودرو بطور کامل 500,000 800,000 800,000
54 اجرت صافکاری سقف خودرو بطور کامل توافقی توافقی توافقی
55 اجرت نقاشی اتاق خودرو ( با آستر ) 3,000,000 3,500,000 4,000,000
56 اجرت نقاشی اتاق خودرو  ( بدون آستر ) 3,600,000 4,200,000 4,800,000
57 اجرت تعویض اتاق خودرو 3,000,000 3,500,000 4,000,000
58 اجرت نقاشی زیر باطری خودرو 150,000 250,000 300,000
59 اجرت تعویض کلاف کامل خودرو  هرطرف 1,000,000 1,200,000 1,500,000
60 اجرت نقاشی کلاف کاملخودرو  هرطرف 750,000 900,000 1,125,000
61 اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 600,000 720,000 900,000
62 اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 500,000 600,000 650,000
63 اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 500,000 600,000 650,000
64 اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 400,000 480,000 520,000
65 اجرت تعویض سینی شاسی جلوخودرو هرطرف 600,000 720,000 750,000
66 اجرت نقاشی سینی شاسی جلو خودرو هرطرف 400,000 480,000 500,000
67 اجرت تعویض سرشاسی جلوخودرو هرطرف 400,000 480,000 500,000
68 اجرت نقاشی سر شاسی جلو خودرو هرطرف 250,000 300,000 312,500
69 اجرت تعویض سرشاسی عقب خودرو هرطرف 350,000 420,000 437,500
70 اجرت نقاشی سرشاسی عقب خودرو هرطرف 250,000 300,000 312,500
71 اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو خودرو هرطرف 400,000 480,000 500,000
72 اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب خودروهرطرف 400,000 480,000 500,000
73 اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 300,000 360,000 375,000
74 اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 200,000 240,000 250,000
75 اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب خودرو 350,000 420,000 437,500
76 اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب خودرو 200,000 240,000 250,000
77 اجرت تعویض سینی کفی عقب خودرو 350,000 420,000 437,500
78 اجرت نقاشی سینی کفی عقب خودرو 270,000 324,000 337,500
79 اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور) خودرو 150,000 180,000 187,500
80 اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور) خودرو 150,000 180,000 187,500
81 اجرت تعویض سینی زیر سپر عقب خودرو 200,000 240,000 250,000
82 اجرت نقاشی سینی زیر سپر عقب خودرو 120,000 144,000 150,000
83 اجرت تعویض کف اتاق خودرو 800,000 960,000 1,000,000
84 اجرت نقاشی کف اتاق خودرو 1,000,000 1,200,000 1,250,000

15 دیدگاه. Leave new

 • سلام امگانش هست برای ماشین های دیگه رو هم بزارید

 • سلام
  اگرممکنه خواستم بفرمایید باتوجه به بریدن طاق سریر توسط ناصافکارسبزواری چه راه‌حلی بنظرتان میرسد باتوجه به اینکه پوسته طاق راهم فروخته ویک طاق سمندمعمولی راتکه انداخته وچون عرض کمتری دارد از دوطرف ستونهاراخم کرده داخل وبازور نئوپان وچسب آکواریوم صداگیری کرده ولی دوروزه از پنجاه جا خلل وفورج پیدا وتاب برداشته ومصره که خیلی هم تمیز رفته
  شایدهم
  تقاضای بنده
  ایا سقف سریر در اختیار دارید وایا میتونم بدم اطاقسازهای مثلا خاوران چیزی شبیه خودش درست کنند و چکاربایدکردبرای انقراض ونابودی امثال این آدم بدبخت کنی که میگه بدون رنگ برات درش میارم ودرمقابل عمل انجام شد قرارت میده وخیلی هم ازخودش کارش ممنونه
  دوستان بخدا جوک نبود بد بختم کرد که خدا ازش نگذره بحق پنج تن و واقعا تو لحظه مغز ادم کارنمیکنه که نشناخته اطمینان میکنه

 • این قیمت ها رو از کجا به دست آوردین ؟ منبعش کجا هست ؟ اصلا درست نیست… مثلا یکی از آیتم ها نوشتین اجرت نقاشی سقف پرشیا و .. هشتصد تومان بعد دوتا آیتم بالاترش نوشتید اجرت نقاشی جلوپنجره یک میلیون… آخه همچین چیزی میشه ؟ من خودم نقاش هستم و گذشته از این آیتم بیشتر آیتم های دیگه هم قیمت های چرت و پرت و الکی ثبت شده.. بعضی از آیتم ها رو بیش از حد گرون زدید بعضی از آیتم ها رو بیش از حد زیر قیمت

  • با سلام
   و عرض ادب قیمت ثبت شده برای رنگ جلو پنجره ۱۰۰ هزار تومانه . قیمت ها از چندین تعمیرگاه استعلام گرفته شده در ابتدای مطلب عرض کردیم ملاک نیست.
   و کلا صافکاری نقاشی خودرو توافقی است.
   البته ما با حدود این قیمت ها خدمات صافکاری نقاشی رو انجام میدیم.
   خوشحال میشیم جهت تکمیل و تعدیل قیمت ها در واتس اپ به ما پیام بدید و ما در ورژن جدید برای سال آینده اصلاحات لازم رو انجام بدیم.
   خودرولند

   • سلام خسته نباشی
    با تشکر ک زحمت کشیدین نرخ ها نوشتین ک البته هم‌ درست و بجا در زمان خودش بود ولی با توجه ب این ک مصالح الان چندین برابر شده حتمن باید ب روز رسانی بشه من خودم صافکارم و نقاشی هم دارم ب خاطر گرونی جنس نقاشی رو کلن حذف کردم البته شهرهای بزرگ‌ یا جاهای خاص عده ای سر دست مزد مشکل ندارن ولی ماها ک شهرهای کوچیک هستیم دست مردم هم خالیه ب ناچار مجبور ب تعطیل کردن نقاشی شدیم ازطرفیم این کارا توافقی ولی بازم ب روز رسانی بشه خیلی بهتر .

 • ببخشید من یک سوال داشتم. فقط هزینه اینکه در خودرو به اندازه دو سه سانت خراشیده شده باشه قیمتش چند میشه؟ماشین سمند و پراید.

 • سلام و خسته نباشید واقعا واقعا کاره نقاشی ماشین خیلی خیلی بد شده چون اینقدر مصالح گران شده ک نگو و در عوض اجرت زیاد تغییر نکرده مثلا بنده سال ۸۶ ی گلگیر ۴۰۵ وبین۶۰تا۸۰رنگ میکردم الان شده بین ۲۴۰تا۴۰۰بیشترازاینم مردم نمیدن ولی رنگ سال۸۶میگرفتم کیلویی۳۵تا۸۰ الان شده ۴۰۰تا۱تومن اجاره مغازم ۸۶بوده ۸۰۰تومن الان همون مغازه رو میدن ۱۲میلیون تازه کاره نقاشی جوریه ک تمام خرابکاریایه صافکارو هم از چشم نقاش میبینن خلاصه ک ی زمانی بهترین کاره مربوط ب ماشین نقاشی بود الان اصلا نیست ولی بازم خداروشکر ازاینکه بری تو یه کارخانه یا کارگر مردم باشی خیلی بهتره و واقعا عاشق کارم هستم و بهترین تفریح من یکی کارمه تنها چیزی ک حالمو خوب میکنه رنگ کردن ماشین😂😂

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست