پیش فاکتور لوازم یدکی و بدنه

چراغ جلو سمند چپ کروز

در صورت نیاز به توافق هزینه ها میتوانید با استفاده از لینک تماس فوری پایین صفحه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

هزینه صدور پیش فاکتور.

ردیف مبلغ پیش فاکتور (ریال) درصد حداق (ریال) حداکثر (ریال)
از تا
1 0 20,000,000 2,500,000
2 20,000,000 60,000,000 6 2,500,000 3,600,000
3 60,000,000 100,000,000 5.5 3,600,000 5,500,000
4 100,000,000 150,000,000 5 5,500,000 7,500,000
5 150,000,000 200,000,000 4.5 7,500,000 9,000,000
6 200,000,000 400,000,000 4.1 9,000,000 16,400,000
7 400,000,000 600,000,000 3.8 16,400,000 22,800,000
8 600,000,000 800,000,000 3.5 22,800,000 28,000,000
9 800,000,000 1,100,000,000 3.3 28,000,000 36,300,000
10 1,100,000,000 3 36,300,000